SQLSTATE[HY000] [2002] No connection could be made because the target machine actively refused it. Sistem Data Dictionary Sektor Awam

Log Masuk

Terlupa katalaluan? Dapatkan yang baru.

Perbaharui akaun anda disini.


Untuk pendaftaran akaun baru, sila klik butang disebelah.


Pengenalan

Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) didefinisikan sebagai keterangan mengenai sesuatu data yang standard merangkumi nama elemen data, alias (nama lain elemen data), keterangan ringkas data, saiz elemen data, jenis medan dan rasional bagi elemen data. Ianya juga menetapkan standard kod data bagi elemen tertentu untuk diguna pakai oleh semua agensi Sektor Awam.

Objektif

Mewujudkan standard atau piawaian bagi elemen yang merangkumi struktur dan kod yang perlu digunapakai oleh agensi-agensi Sektor Awam bagi memudahkan usaha-usaha perkongsian maklumat menerusi integrasi dan interoperabiliti sistem.

Kategori Data

Kategori data dictionary terbahagi kepada dua iaitu :

1. Data Generik

2. Data Aplikasi SpesifikFatal error: Call to a member function prepare() on a non-object in D:\Dropbox\index.php on line 137