SQLSTATE[HY000] [2002] No connection could be made because the target machine actively refused it. Sistem Data Dictionary Sektor Awam

 

Pertukaran katalaluan

Pengguna-pengguna SDDSA yang kehilangan katalaluan boleh menetapkan semula katalaluan baru. Alamat email diperlukan untuk proses menetapkan semula katalauan. Sila klik butang dibawah untuk menetapkan semula katalaluan anda.

Reset katalaluan

 

Memperbaharui Akaun DDSA

Akaun SDDSA yang telah tamat tempoh boleh diperbaharui. Sila klik butang dibawah untuk memperbaharui akaun SDDSA anda.

Perbaharui akaun


Pendaftaran Akaun Pengguna